چهارشنبه, 02 اسفند 1391 07:26 5452 بازدید :
(3 رای‌)

اهداف کلی

 • ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي حمايت از افراد خلاق و نوآور در جهان
 • ايجاد انگيزه در نيروهاي خلاق و هدايت استعدادهاي نوآور در جهت كارآفريني و توسعه فناوري
 • افزايش آگاهي عمومي نسبت به روند توسعه فناوري و ايجاد محيطي حمايتگر و مشوق براي ابتكار، نوآوري و پيشرفت فناوري

سیاست‌ها

 • شناخت سازوكارهاي فرآيند نوآوري و نحوه تقويت آن در سطح بين المللي

 • شناسايي افراد خلاق و نوآور و نيازهاي مخترعين

 • شناسايي مراكز و موسسات حمايت‌كننده و هماهنگي با آنها در جهت حمايت از مخترعين

 • ظرفيت‌سازي نوآوري از طريق تشكل هاي مرتبط با مخترعين

 • ايجاد تسهيلات و حمايت مالي جهت واگذاري امتياز بهره‌برداري از اختراعات به توليدكنندگان درسطح بين المللي

 • مشاركت فعال در مجامع علمي و حقوقي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با مخترعين

 • مشاركت فعال در ارائه دستاوردهاي نوآوران در مسابقات و نمايشگاه‌هاي بين المللي

 • جستجوي منابع مالي و برقراري ارتباط موثر با صندوق‌هاي مالي و اعتباري حمايت كننده ازمخترعين

 • ايجاد بانك اطلاعات مخترعين و اشاعه اطلاعات مخترعين

 • تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي بلند مدت فرآيند علمي نوآوري

 • ظرفيت‌سازي در جهت روند توسعه فناوري در جهان
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

 

 

 

معرفی فدراسیون جهانی:

- معرفی
- اعضای فدراسیون
- هیئت رئیسه   

معرفی موسسه مخترعان:

- معرفی
- چارت سازمانی
- اهداف

  نمایشگاه ها:
- نمایشگاه های داخلی
- نمایشگاه های بین المللی

 عضویت در سایت

تماس با ما

تلفن:  02177639654

        02177634174

فکس: 02177622732